Close

Program proběhlé Velikonoční konference 2017

Vítáme Vás na stránkách Velikonoční konference křesťanských sborů.

čtvrtek 13.4.2017
 • 19:00 – 21:00 Tmelos OPEN 17:
  mládežnická bohoslužba na téma „Vedou všechny cesty k Bohu?“ Host Jakub Limr
pátek 14.4.2017
 • 10:00 – 12:00 společné shromáždění
  12:10 – 13:50 oběd
 • 14:00 – 15:10 semináře, v hlavním sále br. Reinhard Lorenz
  15:10 – 15:50 přestávka
 • 15:50 – 17:00 semináře, v hlavním sále br. Reinhard Lorenz
  17:10 – 18:50 večeře
 • 19:00 – 20:30 večer písní a chval
sobota 15.4.2017
 • 10:00 – 12:00 společné shromáždění
  12:10 – 13:50 oběd
 • 14:00 – 15:20 Památka Páně
  15:20 – 16:00 přestávka
 • 16:00 – 17:00 semináře, v hlavním sále br. Reinhard Lorenz
  17:10 – 18:50 večeře
 • 19:00 – 20:30 „Rockové PAŠIJE“, muzikál

Naši hosté

Těšíme se na setkání s Vámi při vyučování v nesení evangelia podle Božího slova. S vírou a nadějí očekáváme přítomnost, milost a požehnání našeho Pána a Spasitele při letošní konferenci.

Reinhard Lorenz

Wiedenest

Jakub Limr

Hradec Králové

Michal Klus

Třinec

OLOMOUCKÉ PAŠIJE

Pozvánka Pašije

OLOMOUCKÉ PAŠIJE

Pozvánka Pašije

180°

Video - MP3 - záznamy

Přehrávač Stáhni  Název titulu Délka záznamu Velikost souboru
čtvrtek
Tmelos OPEN 17 01:36:59
pátek
Kázání dopoledne – cel. 01:45:15 144 MB
úvod – Pavel Boháč – píseň – Chci slavit svého Spasitele 00:05:13 7,17 MB
slovo – Jiří Krejčí – Vytrvalost v osobním zvěstování evangelia. 00:13:37 18,7 MB
slovo – Matěj Nový – Vytrvalost v osobním zvěstování evangelia. 00:10:27 14,3 MB
slovo – Jakub Limr – Konečný cíl evangelizace je založení nových sborů. 00:25:14 34,6 MB
slovo – Pavel Boháč 00:00:43 0,99 MB
píseň – Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen 00:02:12 3,02 MB
slovo – Reinhard Lorenz – Evangelizace skrze princip „Oikos“. 00:44:03 61,1 MB
píseň – Úžasný nádherný Králi 00:03:14 4,45 MB
Kázání odpoledne I. část – cel. 01:07:51 93,1 MB
modlitba – Meinolf Mellwig 00:01:01 1,40 MB
slovo – Reinhard Lorenz – Praktické principy jak poznat svůj „Oikos“. 00:34:28 47,3 MB
píseň – Cestu úzkou znám 00:03:41 5,06 MB
slovo – Reinhard Lorenz – Jak vést lidi krok za krokem k víře. 00:28:39 39,3 MB
Kázání odpoledne II. část – cel. 01:19:12 108 MB
Večer chval – cel. 01:39:29 136 MB
úvod – Libor + Sára Galáčovi 00:04:33 6,26 MB
180° – Tvoje jméno vyznávám 00:03:11 4,38 MB
180° – Možná že nevíš 00:04:50 6,65 MB
180° – Jen v Tebe důvěru mám 00:04:22 6,00 MB
180° – Občas vídám 00:02:52 3,94 MB
svědectví – Petr Lysák 00:12,28 17,1 MB
píseň – Tvá vzácná milost 00:02:20 3,22 MB
David & Miriam & Martina- Nech som kdekoľvek 00:07:39 10,5 MB
David & Miriam & Martina – Haleluja, je jen jeden Pán 00:01:46 2,43 MB
David & Miriam & Martina – Ty jsi můj Bůh 00:03:58 5,45 MB
David & Miriam & Martina – Požehnán buď Hospodin 00:03:59 5,47 MB
evangelizační slovo – Michal Klus 00:17:59 24,7 MB
Živá píseň – Jak nádherná je láska Tvá 00:04:42 6,47 MB
Živá píseň – Slunce v tmách září 00:03:59 5,49 MB
Živá píseň – Každú chvílu, každý deň 00:04:33 6,26 MB
Živá píseň – Nekonečné haleluja 00:06:23 8,77 MB
píseň – Vzdáváme Ti chválu 00:02:38 3,62 MB
píseň – Hallelujah buď slaven Bůh 00:02:12 3,04 MB
výzva – Michal Klus 00:03:55 5,38 MB
závěr – Libor + Sára Galáčovi 00:01:01 1,40 MB
sobota
Kázání dopoledne – cel. 01:44:54 145 MB
píseň – Mám veľkeho mocného Kráľa 00:04:00 5,50 MB
úvod – Jarek Andrýsek 00:02:21 3,24 MB
slovo – Tomáš Pala – Překonání strachu v evangelizační práci. 00:14:15 19,5 MB
slovo – Reinhard Lorenz – Začátek je odvaha jednotlivců. 00:37:14 51,1 MB
píseň – Čest sláva buď Bohu 00:03:22 4,64 MB
slovo – Vláďa Pípal – Evangelium je zvěst o Pánu Ježíši Kristu 00:20:53 28,6 MB
slovo – Daniel Szórád – Síla osobního svěděctví. 00:19:07 26,2 MB
píseň – Úžasný Bůh 00:03:38 5,00 MB
Kázání odpoledne – cel. 00:45:40 62,7 MB
úvod – Pavel Boháč 00:03:28 4,76 MB
píseň – Chválit Pána má je touha 00:03:16 4,49 MB
slovo – Czeslaw Bassara 00:34:07 25,7 MB
slovo – Peter Abrman – záznam není kompletní 00:03:31 13,9 MB
píseň – Díky za Tvůj kříž 00:03:38 4,85 MB
Pašije – sobota večer 01:15:17
semináře
Církev nové generace – J.Limr 01:02:23 71,3 MB
Je manželství tajemstvím? – L.Pavelková 01:04:21 73,6 MB
Žena a sdílení evangelia – R.Mertová 01:02:15 71,2 MB
Spojenci v rodině – J.Limr 01:05:17 74,7 MB
Je manželství tajemstvím? – L.Pavelková 01:14:30 85,2 MB
Začíná to kontaktem – M. a T. Šimikovi 00:48:19 55,3 MB
Podobenství – cesta k pochopení evangelia – J.Andrýsek 01:13:01 83,5 MB
Důvěra ve vztahu k dětem – B.Kostlán 00:59:27 68,0 MB
Jak vysvětlit evangelium? – M.Mellwig 00:59:36 68,2 MB
Opustit zónu bezpečí – J. a N. Pípalovi 01:10:43 80,9 MB
Financování misijní práce církve – J.Kuklínek 01:08:54 78,8 MB

Fotogalerie

Fotografie pro Vás připravily: Anna Viktorinová, Miloš Javorník
Fotografie v plném rozlišení poskytne: jakub.zabystrzan@gmail.com

Archívní záznamy

MP3 záznamy starších ročníku

Nabízíme možnost shlédnutí archivních záznamu. Prosím vyberte požadovaný rok. Odkazem přejdete na požadovanou stránku. 

– 2016 – Bůh nás povolává ke službě
Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána. Koloským 4:17

– 2015 – Zemřít a žít s Kristem
Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Řím.6,8

– 2014 – Biblický život sboru
Vytrvale zůstavali v učení apoštolů a ve společenstv, v lámání chleba a modlitbách. Sk.2,42

– 2013 – Spasení k novému životu v Kristu
S bázni a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Fil.2,12

– 2012 – Posvěcený život s Kristem
Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcen, bez něhož nikdo neuvidí Pána. Židům 12:14

– 2011 – Ježíš, jediná naděje
… Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy, tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. Koloským 1,27

– 2010 – Bůh je jiný než…
Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami ….. Izajáš 55,9

– 2009 – Křesťan a svět
Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Jan 17,16

– 2008 – Duchovní obnova v zemi
Skrze obmytí znovuzrození a obnovu Duchem svatým Tit 3,5

Bankovní spojení pro dobrovolné příspěvky

ČÚ:. 172 551 6359/0800, VS 99

Kontakt na pořadatele

Boháč Pavel – bohacpavel@email.cz

Kontakt

Velikonoční konference proběhla v kulturním domě TRISIA.

náměstí Svobody 526  –  739 61 Třinec

Autorská práva k dílu „PAŠIJE“. Autoři udělují svolení k online přenosu v rámci stránek krsct.cz, dílo podléhá autorským právům.

Top